Utsetter rivearbeidet på Kotsøy til 2021

- Kotsøy stasjon blir ikke revet i 2020, sier vedlikeholdssjef Jan Arild Sivertsgård i Bane Nor Eiendom.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Vi utsetter rivningen til 2021 da vi må omprioritere midlene, og dette tiltaket vil da bli budsjettert for 2021. Så får vi se, sier Sivertsgård.