Nå får du tannbehandling bare om det er akutt

Tannklinikkene skal bare åpne for akutt hjelp for å hindre spredning av koronaviruset.
Nyheter

Melhus kommune melder på sin nettside at tannhelsetjenesten bare skal utføre akuttbehandling for å begrense spredning av koronaviruset.

Dette gjelder både kommunale og private tannklinikker. Tannhelse Melhus (privat) opplyser på sin nettside at det fra mandag 16. mars bare kan utføres akuttbehandling, og at folk ikke må møte på klinikken for å bestille time.

Tannlege Bakken i Melhus (privat) skriver på sin nettside at det der utføres kun akuttbehandling, og at det ikke gis behandling til dem som er smittet eller i karante. Denne klinikken viser til at det vil bli opprettet egne akuttklinikker for smittede og mulige smittede.

- Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkninga. Flere klinikker i Trøndelag kan gi nødvendig behandling for alle typer pasienter, også de som er i karante - med mistenkt eller bekreftet koronasmitte, opplyser kommunen.

Kommunen opplyser at den som har behov for behandling, må ringe den lokale tannklinikken. På ettermiddagstid og i helger kan tannlegevakta ringes.


Mange blir testet i Melhus i dag

Ingen nye smittetilfeller er meldt inn, men mange blir testet.Politiet minner om at karantene ikke er et valgfag

- Vær ditt ansvar bevisst og vær med på dugnaden, utaler politiet.Koronaviruset stanser ikke E6-bygging i Soknedal

Statens vegvesen har satt inn tiltak for å unngå at E6-bygginga går i stå.