Mange blir testet i Melhus i dag

Ingen nye smittetilfeller er meldt inn, men mange blir testet.

Fastlege Cecilie Køste demonstrerer for testteamet hvordan tester for koronaviruset skal utføres.  Foto: Melhus kommune

Nyheter

- Det er ikke rapportert om flere smittede, og ingen ble testet på mandag. Det er flere som testes i dag, sier ordfører Jorid Jagtøyen.

Så langt er det meldt om to smittetilfeller i Melhus hvorav ett gjelder en person som ble smittet i utlandet og som ble erklært frisk ved ankomst Norge. Den andre er en innbygger i Melhus som har fått påvist koronaviruset. Rådmann Katrine Lereggen ønsker ikke å oppgi alder for de to tilfellene.

Av hensyn til smitterisiko vil Melhus kommune at Trønderbladet ikke skriver hvor teststasjonen i Melhus er. Det er et kommunalt eid bygg i Melhus sentrum. Rådmannen forklarer at det er viktig at det ikke blir kjent hvor teststasjonen er slik at folk som ikke er henvist dit, møter opp og skaper risiko for andre. Videre opplyser rådmannen at stedet ble valgt for å finne en rask løsning.

Flere venter

Tirsdag ankom flere stedet for å bli testet. Personene kommer i bil og venter på stedet inntil de får beskjed om hvordan testinga skal skje. Testing skjer ved hjelp av en vattpinne.

- Jeg ble sendt hit av legen, og det er greit å få testet seg siden jeg ikke kjente meg helt bra. Jeg jobber ved en helseinstitusjon i Trondheim, og vil ikke smitte beboerne og ansatte der, sier en kvinne som venter på å bli testet.

Ansatte i Melhus kommune foretar testene, og er blitt opplært av lege. Tirsdag kveld opplyser Melhus kommune på sin nettside at 75 er blitt testet.


Flere positive koronatester

- Én av koronaprøvene som tidligere er meldt som positiv er retestet, og svaret er da negativt, opplyser kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

 

Færre ringer

Teststasjonen er åpen på dagtid. Melhus har også opprettet en koronatelefon, og ordfører Jagtøyen sier at 9 ringte i går mens det var 60 henvendelser forrige mandag.

- Det er også mulig å sende e-post. Ettersom det er færre henvendelser, kan det tolkes slik at folk har fått mer kunnskap. Frykten har roet seg litt, og folk vet hva de skal gjøre, sier Jagtøyen som selv er sykepleier.

68 var testet pr. 20. mars. Jagtøyen forklarer at kommunen følger nasjonale retningslinjer for testing. Myndighetene har bestemt at det i hovedsak

Vi får ikke besøke pappa, og det er riktig

Selv om besøksforbudet er en stor ekstrabelastning både for pappa og oss i familien, så er det et nødvendig tiltak.

er helsepersonell og personer som har opplagte symptomer som skal testes. Folkehelseinstituttet opplyser på sin nettside at 70.608 er testet så langt for koronaviruset, og at det er rapportert om 2566 smittede totalt.

Tannhelsetjenesten i Melhus har for øvrig nettopp meldt på Melhus kommunes Facebook-side at det nå kun utføres akuttbehandling på grunn av koronaviruset.

Ordfører Jagtøyen forteller at fylkesmannen hver mandag har bedt kommunene om å gi tilbakemelding om smitteresultat, smittespredning og ivaretakelse av inntektssituasjonen til folk.


Vi får ikke besøke pappa, og det er riktig

Selv om besøksforbudet er en stor ekstrabelastning både for pappa og oss i familien, så er det et nødvendig tiltak.Ingen nye tilfeller i Melhus

Kommunalsjefen opplyser at Melhus kommune ikke har fått oppdatering om nye virustilfeller.Spør om pasienter testes for koronavirus før de sendes til sykehjem i Melhus

For å øke beredskapen på St. Olavs hospital skal flere utskrivingsklare pasienter sendes til hjemkommuner, og varaordføreren etterlyser vurdering av smittefaren.