Kommuneoverlegen innstrammer hytteforbudet i Midtre Gauldal

- Det nasjonale vedtaket sier at selv om man ikke er folkeregistrert i kommunen, kan man oppholde seg på fritidseiendom hvis man har et tilfelle av bekreftet smitte i husstanden, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

Bjørn Lyngen er kommuneoverlege i Midtre Gauldal.  Foto: privat

Nyheter

Lyngen viser nemlig til at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av viruset, likevel kan overnatte i fritidseiendom i en annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

- Jeg vedtar tirsdag at dette ikke kan praktiseres i vår kommune. Midtre Gauldal er ikke er dimensjonert for å håndtere smitteutbrudd hos personer utenfra kommunen, og det her er snakk om personer med høy risiko for å være smittet, sier Lyngen til Trønderbladet.

For å hindre/forsinke spredning av koronaviruset vedtar altså kommuneoverlege Bjørn Lyngen tirsdag at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i Midtre Gauldal med mindre man er folkeregistrert i kommunen. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Vedtaket har i første omgang virkning fra 24.03.20 klokken 15.00 til 31.03.20 klokken 15.00.


Mange blir testet i Melhus i dag

Ingen nye smittetilfeller er meldt inn, men mange blir testet.

 

Rundt 2.100 fritidseiendommer

På kommunens nettsider skriver Lyngen av Midtre Gauldal er en kommune med rundt regnet 2.100 hytter og fritidseiendommer.

- Våre anslag tilsier at over halvparten av disse hyttene er eid av personer som ikke er hjemmehørende i Midtre Gauldal. Et smitteutbrudd på én eller flere hytter i kommunen vil være meget ressurskrevende for helsetjenesten, og helsetjenesten er heller ikke dimensjonert for å ivareta noen særlig større befolkning enn kommunens egne innbyggere. Etter min vurdering er vedtaket nødvendig for å forebygge og/eller motvirke overførsel av en allmennfarlig smittsom sykdom, skriver Lyngen.


Klare koronameldinger fra fjellstyrene

Singsås fjellstyre, Soknedal fjellstyre og Budal fjellstyre har delt samme melding på sine Facebook-sider.Kommuneoverlegen har fått informasjon om at folk dropper karantenen de er pålagt

Søndag har Midtre Gauldal ikke fått melding om nye smittetilfeller, men kommuneoverlegen er bekymret over at folk kanskje ikke forstår hva karantene innebærer.