Klare koronameldinger fra fjellstyrene i Midtre Gauldal

Singsås fjellstyre, Soknedal fjellstyre og Budal fjellstyre har delt samme melding på sine Facebook-sider.

Her ser vi Budal fjellstyres utleiehytte ved elva Ena i Budal.  Foto: Budal fjellstyre

Nyheter

Der kan man lese at på grunn av koronasituasjonen er det innført forbud mot overnatting i fjellstyrenes åpne buer og utleiehytter. Det er heller ikke tillatt å oppholde seg i buene.