Mener få saksbehandlere har betryggende kunnskap

Revisor konkluderer med at Midtre Gauldal kommune har mange rutiner på plass, men at det mangler rutiner på enkelte områder.
Nyheter

«Revisor konkluderer med at kommunen ikke har alle nødvendige rutiner for registrering av post og arkivering på plass.» «Revisor konkluderer med at et fåtall av saksbehandlerne har betryggende kunnskap om dokumenthåndtering og journalføring». Det påpekes blant annet også svakheter knyttet til behandling av personsensitive opplysninger.