Hver dag møter personer i karantene opp på gjenvinningstasjoner

Det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt er oppgitt over at folk ikke tar hensyn til smittefaren.

Kommunikasjonsansvarlig Erik Prytz Reitan står ved innkjøringa til gjenvinningsstasjonen i Hofstad næringspark i Melhus. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Nyheter

- Vi opplever fortsatt at våre gjenvinningsstasjoner får besøk av kunder som sitter i karantene – det avvises kunder på dette grunnlaget hver dag. Er du i karantene, skal du ikke levere avfall ved gjenvinningsstasjonene. Deler av vår virksomhet er definert som samfunnskritisk og det gjelder blant annet mottak av farlig avfall og innsamling av restavfall. Vi trenger friske medarbeidere som ikke sitter i karantene eller isolasjon for å få gjort jobben vår, forklarer Erik Prytz Reitan, teamleder kommunikasjon i ReMidt IKS i en e-post til Trønderbladet.

ReMidt IKS er et interkommunalt renovasjonselskap som blant annet Melhus og Midtre Gauldal er med i. Begge disse kommunene har gjenvinningstasjoner.


Stenger gjenbruksbutikken og kundesenteret

ReMidt IKS forsikrer kundene om at det blir avfallshåndtering, men at det må tas hensyn til smittefaren.

 

Smittefare

Erfaringa flere steder er at folk ser ut til å ha satt i gang med stor opprydding hjemme siden de nå bruker mer tid hjemme enn ellers. Samtidig er en del personer i karantene fordi de er nærkontakt til noen som er syke eller fordi de har vært i utlandet med potensiell smittefare der. Det er myndighetene som har innført karantenebestemmelsene.


Kommuneoverlegen har fått informasjon om at folk dropper karantenen de er pålagt

Søndag har Midtre Gauldal ikke fått melding om nye smittetilfeller, men kommuneoverlegen er bekymret over at folk kanskje ikke forstår hva karantene innebærer.

 

- Våre medarbeidere stopper kunder ved innkjøring til gjenvinningsstasjonen – både for å sjekke at kundene er klar over karantenebestemmelsene og for å redusere antall samtidige inne på området. Oppfordringen er dermed gitt: Vær tålmodig og oppbevar avfall hjemme i stedet for å ta det med til gjenvinningsstasjonen i dagens situasjon – bli med på dugnaden sammen med resten av oss, skriver Reitan.

Råd om avfall

Rådet fra ReMidt IKS for å redusere smittefaren er at folk pakker inn restavfallet godt i sammenknyttede poser og gjerne i en ekstra plastpose. Folk oppfordres til ikke å la avfall ligge løst i restavfallsdunken, ikke kaste tørkepapir i papirdunken og desinfisere eller vaske lokk og håndtak på dunken den dagen dunken skal tømmes. Dette bør ifølge ReMidt IKS skje både før og etter tømming.

- Innsamling av avfall med renovasjonsbiler går som normalt og i henhold til oppsatt tømmekalender, forklarer Reitan.

Bruktbutikken og ombruksboder er stengt, og det er ikke mulig å møte opp personlig på kundesenter.


Avfallstaxi og flere dunker i vente for innbyggerne

Avfallstaxi og enda flere avfallsdunker hjemme er noe av det innbyggerne kan vente seg framover fra ReMidt IKS.