Spør om pasienter testes for koronavirus før de sendes til sykehjem i Melhus

For å øke beredskapen på St. Olavs hospital skal flere utskrivingsklare pasienter sendes til hjemkommuner, og varaordføreren etterlyser vurdering av smittefaren.

Varaordfører Stine Estentad (H) spør om det kommer smitte til sykehjemmene i Melhus som følge av hjemsendelse av pasienter.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Nå skal de tømme sykehusene og sende pasienter hjem. Så tømmes avlastningavdeling for å gi plass til dem som sendes fra sykehusene. Spørsmålet jeg har fått er om det tas med smitte til sykehjemmene, og det spørsmålet har jeg sendt videre til rådmannen, sier varaordfører Stine Estenstad (H) til Trønderbladet.

Testes før utsendelse?

Det Estenstad reiser spørsmål om, er om pasienter testes før de sendes til helse- og omsorgssentrene i Melhus, og hun viser til at det i hovedsak er eldre på disse sentrene. Eldre er utpekt som en risikogruppe når det gjelder koronaviruset. Estenstad peker på at det kan være en smittefare også overfor helsepersonellet i Melhus.

Videre spør hun om hvor mange som er ferdigbehandlet på St. Olavs hospital, og som vil ha behov for sykehjemsplass.


Matutkjører: - Kanskje er vi de eneste de ser i løpet av dagen

Stadig flere ber om å få mat hjemkjørt fra institusjonskjøkkene, og frivillige står på sammen med hjemmesykepleien for å få maten ut.

 

Forbereder mottak

Trønderbladet har bedt kommunalsjef Trude Wikdal om en kommentar, og hun viser til svaret hun ga til Estenstad.

- Vi forbereder nå våre sykehjem for å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra St. Olavs som et ledd i å øke beredskapen på St. Olav i forbindelse med korona-pandemien, skriver Wikdahl i svaret.

Wikdahl viser til en pressekonferanse med St. Olavs hospital før helga der det ble sagt at som hovedregel blir pasienter testet for koronasmitte før de sendes fra akuttavdeling og inn i sykehus.

- I tillegg er vi i dialog med Samhandlingsavdelingen ved St Olav vedrørende rutiner knyttet til utskrivning fra sykehuset. Antall ferdigbehandlede pasienter varier fra dag til dag og fra time til time. Vi har en løpende dialog med St. Olav der vi blir oppdatert på inneliggende, forventet forløp og utskrivningsklare pasienter, opplyser Wikdahl i svaret.

Ifølge St. Olavs nettside er det pr. søndag 9 smittede ansatte, 5 innlagte pasienter med koronavirussmitte og 650 ansatte i karantene/og eller hjemme på grunn av luftveissymptomer.


Kan bli dobbeltrom og reduserte omsorgstjenester

Melhus kommune bebuder at korttidsavdeling tømmes og at det kan bli dobbeltrom på helse- og omsorgssentre på grunn av koronakrisen.


Lokale tiltak

Kommunen har innført omfattende tiltak på helse- og omsorgssentrene som å lukke dem for besøkende, lukke kafeer som Bygdakafeen og at det kan bli endringer i aktivitetstilbud og andre tilbud.


Starter oppmuntringskampanje for barn og unge

Ordføreren ber barn og unge sende inn glimt fra hverdagen under koronakrisen.

 

Da Trønderbladet var i kontakt med Wikdahl søndag formiddag, opplyste Wikdahl at kommunen ikke har fått oppdatering om det er flere smittede i Melhus. Hittil har to personer i Melhus fått påvist koronaviruset,og den ene var frisk før vedkommende reiste fra utlandet.