Helse- og oppvekst mest populært på videregående

Yrkesfag er fortsatt mest populært blant elevene som søker utdanning på Vg1.

Melhus videregående skole.  

Nyheter

I år er det omtrent 500 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1, sammenliknet med de studieforberedende programmene. Av yrkesfagene er helse- og oppvekst fortsatt det mest populære valget for søkerne.

 – Det finnes veldig mange spennende veier i videregående, og jeg er spesielt glad for at så mange unge velger yrkesfag. Elevene har lyst til å arbeide i praktiske, kreative yrker hvor de får brukt både hodet og hender, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Går noe ned

Det er i år 205 800 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlige skoler. Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn, selv om antall søkere til studiespesialisering Vg1 fortsetter å gå noe ned.

I Vg3 søker flest påbygging til generell studiekompetanse, etterfulgt av studiespesialisering. Kunst, design og arkitektur er det utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 12 prosent flere søkere på Vg1 sammenliknet med fjoråret.

- Velger du yrkesfag, åpnes mange dører ved at du får deg kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, du kan komme deg raskt i jobb og få lønn som lærling. Samtidig har du mulighet til å ta påbygg dersom du ønsker å studere. sier Melby.


Gikk til topps i fylkesmesterskapet

Onsdag 5. februar ble nemlig fylkesmesterskapet i salgsfaget arrangert på Ole Vig videregående skole i Stjørdal kommune.


Forskjeller

Det er store forskjeller i mønsteret gutter og jenter søker på. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon, selv om stadig flere jenter også søker disse programmene.

Fra høsten 2020 er det fire nye utdanningsprogram på yrkesfag Vg1. Det er i år relativt lav søkning til disse programmene, men salg, service og reiseliv er mest populært med 2600 søkere.

– Jeg vil at enda flere som begynner i videregående opplæring også fullfører og består. Nå gjør vi videregående opplæring mer fremtidsrettet og relevant for elever og lærlinger, og ikke minst møter vi arbeidslivets behov bedre. Elevene kan i større grad spesialisere seg det første året på yrkesfag og har mulighetene til å lære et yrke i verkstedet på skolen eller ute på arbeidsplassen. Det tror jeg er kjempebra for mange som er lei av å sitte inne i et klasserom, sier kunnskapsministeren.


Gauldal og Øya vgs er på departementets skryteliste

De to skolene får ekstra mange på yrkesfag til å fullføre skolegangen.


Søkertallene viser også at det er 20 700 søkere til læreplass, som er en økning på 350 søkere sammenliknet med fjorårets søkertall. Dette er kun elever som har søkt læreplass som førsteønske gjennom søkerporten VIGO.


Slik er det daglige livet i maurtua på GSK

I år markeres tiårsjubileet til Gauldal skole- og kultursenter (GSK) med «Gauldalsuka» i deler av september og oktober. Da skjer det mye, men det foregår også mye i bygget fra dag til dag.