Fulgte etter snøscooterspor og avdekket miljøkriminalitet

Statens naturoppsyn og politiet avdekket bruk av uregistrert snøscooter på Hovin.
Nyheter

Fredag klokka 18.15 ble politiet varslet om at Statens naturoppsyn hadde fulgt snøscooterspor etter ulovlig kjøring på Hovin.

- En snøscooter ble funnet. Denne er ikke omregistrert, og regnes som uregistrert i Norge. Pr. definisjon kan en ikke bruke en slik snøscooter, og dette regnes som miljøkriminalitet, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Etter det politiet kunne se, er det svensk eier på snøscooteren og at eieren står med adresse i Luleå. Videre skal snøscooteren ha blitt avskiltet i 2017 fordi avgifter ikke var betalt. Siste eier skal være en mann i 40-årene som bor i Åre ifølge politiet.

- Vi vet ikke hvem som har kjørt snøscooteren, men vi mistenker at en mann fra Hovin har gjort det, sier Oseid.

Mannen er i 20-årene ifølge politiet. Oseid forteller at saken er overlatt til tollmyndighetene, og at juristene der vil avgjøre hva som skal skje videre.