Et tidligere kommunesenter

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet var fram til 1964, kommunesenteret i en kommune. I 1964 ble fire kommuner slått sammen til én, og den sammenslåtte kommunen har snart 17.000 innbyggere. Området blir ofte benevnt med det gamle kommunenavnet, og kirka har også dette navnet. Kirka ble bygd i 1892 og har 700 plasser. Den er veikirke om sommeren.