Starter oppmuntringskampanje for barn og unge

Ordføreren ber barn og unge sende inn glimt fra hverdagen under koronakrisen.

Ordfører Jorid Jagtøyen fotografert utenfor Melhus rådhus. 

Nyheter

- Vi har frarøvet barn og unge et sosialt liv, og vi trenger å vise at hele Melhus står sammen i kampen mot smitte, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

Avbrutt sosialt liv

Ordføreren forteller at hun fikk ideen om en innsamling av filmsnutter fra barn og unge, kom da kriseledelsen drøftet hva som kan gjøres for barn og unge som kan føle at koronakrisen er ei tung tid. I stedet for å lage en video om hvordan en skal vaske hendene slik noen skal ha foreslått ifølge Jagtøyen, lanserte hun tanken om en oppmuntringsvideo.

- Jeg tror at folk kan føle seg ensomme. Ungdom har jo mye av sitt sosiale liv om kvelden,og nå de kan ikke dra ut på fester, drive trening eller være sammen i grupper. På fjernsyn er det bare alvorlig prat, og hensikten med videoen er å få et psykologisk løft. Tanken er å ta hverdagen tilbake, forteller Jagtøyen.


21 barn av 3200 i barnehager og skoler

Melhus kommune har satt i verk flere tiltak for barna i denne krisetida.

 

Forrige fredag ble skoler og barnehager stengt, og ordføreren sier at det er uklart hvor lenge dette varer. Ikke bare skoler og barnehager er stengt, det er heller ikke åpne ungdomsklubber eller mulig å drive med organisert trening i regi av idrettslag siden idrettshallene er stengt.


To koronasmittede melhusbygger

Først meldte kommunalsjefen at det ikke var flere enn en melhusbygg som er smittet av koronaviruset, og så dukket det opp et nytt tilfelle. Kommunen utelukker ikke at det er flere smittetilfeller.

 

- For å hindre spredning er vi helt avhengig av at ungdommen bidrar- og derfor er det også de som har blitt hardest rammet ved at vi har tatt fra de friheten og det sosiale livet for en periode. Men holder vi motet og humøret oppe- og holder oss til reglene- vil denne perioden bli kortest mulig. Derfor har jeg igangsatt en digital fellesskapskampanje som skal vise at vi er sammen selv om vi ikke er sammen, forklarer Jagtøyen.


Flere konfirmasjoner utsettes

Human-Etisk Forbund utsetter alle konfirmasjonsseremonier fram til sommeren på grunn av koronaviruset. Det skriver NTB.

 

Videosnutt

Jagtøyen har laget en videosnutt som viser en runde rundt om i "tomme" Melhus som inspirasjonskilde. Nå spør hun barn og unge om hva de savner, hva som inspirerer dem og om det er noen de vil takke. Oppfordringa hennes er at barn og unge sender inn filmsnutter på maksimalt 15-20 sekunder. Disse skal ifølge ordføreren, klippes sammen til en video. Fristen for innlevering er 25. mars klokka 12.

- Jeg har fått full støtte fra næringslivet til dette så dette er fullfinansiert, sier Jagtøyen.

På spørsmål om det ikke kan være betenkelig at barn lager filmsnutter fra hjemmet, svarer Jagtøyen at barn og unge lager mange filmer ellers.

- Invitasjonen har gått ut til ungdomsskoler, og jeg kan tenke meg å få med idrettslag, frivillige organisasjoner, korps, speidern samt bedrifter. Sammen kan vi løfte i flokk, sier ordføreren.

Her kan du se videoen ordføreren har laget fra en rundtur i Melhus


Utsetter konfirmasjoner til etter sommeren

Og avgjørelsen om å ikke ha offentlige gudstjenester, samt begrense deltagelsen i dåp, vielser og begravelser, vil være gjeldende på ubestemt tid.