Melhus Ski må fortsatt betale sjokkregning

Formannskapet vil ikke ettergi den kommunale regninga til Melhus Ski, og åpner heller ikke for ekstra støtte.

Poengrenn holdt ved en tidligere anledning.  Foto: Melhus Ski

Nyheter

Ønsket om likebehandling og bekymring for kommuneøkonomien fører til at Melhus formannskap har gitt avslag på søknaden fra Melhus Ski om å få ettergitt ei kommunal regning på 131.000 kroner. Regninga er et gebyr idrettslaget har fått i forbindelse med reguleringsplanen for Skjetnemyra.