Avfallstaxi og flere dunker i vente for innbyggerne

Avfallstaxi og enda flere avfallsdunker hjemme er noe av det innbyggerne kan vente seg framover fra ReMidt IKS.

Kommunikasjonsansvarlig Erik Prytz Reitan ReMidt IKS veksler noen ord med en kunde som er på vei inn til gjenvinningsstasjonen på Hofstad i Melhus. 

Nyheter

Fra nyttår skiftet Envina IKS til ReMidt IKS (interkommunalt selskap), og sammenslåinga av tre interkommunale renovasjonsselskaper fører til ikke bare navneendring. For innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal er det allerede merkbart at det er kommet en ny app for tømmekalenderen og ny avsender for fakturaen for renovasjonsgebyret.