Flere i Melhus og tilbakegang i Midtre Gauldal

De to kommunene i Gauldalen har ulik utvikling i folketallet.

Rånetoget i Soknedal 17. mai i fjor. 

Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå, som ble offentliggjort i dag torsdag, viser at folketallet øker i Melhus. Derimot er det tilbakegang for Midtre Gauldal.

Melhus hadde ved utgangen av 2019 et innbyggertall på 16.733. Det er en vekst på 171.

Midtre Gauldal hadde en tilbakegang på 8, og har et folketall på 6238. Kommunen har såkalt fødselsunderskudd - at det fødes færre enn antall personer som dør. Det ble født 57 barn og 59 personer døde. I Melhus er det fødselsoverskudd siden det ble født 182 barn og 122 personer døde. 939 flyttet inn i kommunen, og av disse kom 81 fra utlandet. 829 flyttet ut av kommunen og av disse 46 til utlandet.

I Skaun økte folketallet med 94. Den kommunen har nå et innbyggertall på 8325. 100 ble født, mens 48 døde.


Folketallet øker like mye i Midtre Gauldal og Melhus

Ved utgangen av andre kvartal hadde folketallet i begge kommuner økt med 14 personer.

 

Slik vil flyttingen til Norsk Kylling påvirke nesten hele lokalsamfunnet

I august/september 2021 skal Norsk Kylling flytte fra Støren til Orkanger. Nå kartlegger man konsekvensene dette kan få.

 

Nå må kirka spare

Nidaros bispedømme må spare, og det merkes også i Gauldal prosti som må sentralisere gudstjenester.