Forsvarer samling av beboere i Lena Park

Kommunalsjef mener det beste er å samle utviklingshemmede i et stort bygg for å kunne rekruttere fagpersonell.

Kommunalsjef Trude Wikdahl og prosjektleder Folke Havdal står på tomta der Lena Park er tenkt bygd. Tomta er i Melhus sentrum. 

Nyheter

- På 1960-tallet ble det bygd store sentralinstitusjoner, mens det på 1990-tallet kom små, spredte bofellesskap. Nå samlokaliserer vi boliger og bofellesskap, forklarer kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune.