- Dette blir siste utbygging av kirkegården i Soknedal

Det er mangel på både gravplasser og parkeringsplasser ved Soknedal kirke.

Eli Ødegård står ved hjørnet av Soknedal kirke og peker i retningen hvor utvidelsen vil komme.  Foto: John Lerli

Nyheter

Kirkeverge Eli Ødegård ser gode muligheter for å utvide kirkegården med cirka fem dekar. Men da er det stopp.