Slik skal problemet med undergangen på Rognes løses

Frihøyden på undergangen på Rognes er 3,57 meter, mens høyden på blant annet Tines tankbiler er 3,51 meter. Dette skaper problemer for fremkommeligheten.
Nyheter

Problematikken ble trukket frem av avdelingsleder Marit Kristin Krogstad i Midtre Gauldal kommune, på formannskapsmøtet 9. januar.