Slik scorer Midtre Gauldal i Elevundersøkelsen

Elevene fra 5. trinn til 10. trinn er minst fornøyde med den praktiske opplæringen i skolen.
Nyheter

- Det er en kjent tilbakemelding fra hele landet at elevene opplever en mindre praktisk hverdag. Men - nå foregår det en dreining fra «læreren gjør» til «eleven gjør», forteller oppvekstrådgiver Linda Merete Svanholm i Midtre Gauldal kommune.