Villsvin-tips belønnes med 2.000 kroner

I fjor ble det oppdaget villsvin i Gauldalen. Varsler du Mattilsynet om syke eller selvdøde villsvin, kan du innkassere 2.000 kroner

I fjor skjøt Bjørn Grendstad skjøt et villsvin på ca 60 kg slaktevekt i Klæbu.  Foto: Privat

Nyheter

Mattilsynet tilbyr godtgjørelsen uansett om dyret er påkjørt eller funnet i naturen. Det stilles likevel krav til den som melder fra:

– Det er viktig at den som varsler, kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr.


Hjortejegere overrasket av villsvin

Jaktlaget i Klæbu jaktet elg og hjort på Hyttfossen lørdag, da villsvinet dukket opp.

 

Målet er å oppdage sykdom og hindre at dyrene sprer den. Villsvin kan bære med seg afrikansk svinepest, en sykdom som er svært alvorlig både hos ville og tamme svin.

– Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr.

Sykdommen sprer seg stadig til nye land og er påvist blant annet i Polen, Litauen og Latvia.

Viruset smitter imidlertid ikke til mennesker eller andre dyr.

Villsvinene har spredd seg raskt langs svenskegrensen de siste årene, fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Den norske bestanden er nå beregnet til å omfatte mellom 400 og 1.200 dyr. Både svineprodusentene Norsvin og Den norske veterinærforening har tatt til orde for å bekjempe dyrene, med fare for svinepest som det viktigste argumente


Jaktet villsvin hele helga

- Dette er nok ei stor sugge, den er veldig sky og løper ekstremt fort, sier en villsvinjeger.

 

Ikke lov å fôre villsvin

Fra årsskiftet er all fôring av store rovdyr, kongeørn og villsvin forbudt.