Avlyser anbudskonkurransen for Støren Sør

Tilbudene som kom inn, sprengte rammene.

- Veibygginga går sin gang, og deler av næringsarealet vil være klart om et par års tid, kanskje før, sier Aina Midthjell Reppe.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

De som har levert tilbud på totalentreprisen for Støren Næringsområde Sør, fikk i dag beskjed om at anbudskonkurransen er avlyst.