Politikere krever at kjøper av Tambartun-eiendommen må ta hensyn til turstier

Etter både befaring, gruppemøter og debatt, kom utvalg for teknikk og miljø fram til at kjøper Øyvind Antonsen må ta hensyn til friluftsinteressene på Tambartun.

Enhetsleder/landbrukssjef Kristin Riaunet forklarer inne i skogen hvilke friluftstiltak det er snakk om. T.v. eier Øyvind Antonsen, og bak Trond S. Kuldvere (MDG). T.h. for enhetslederen står utvalgsleder Mikal Kvaal (H) og Ann Kristin Bolland (Melhuslista). 

Nyheter

Øyvind Antonsen har gjennom Brekketrøa Boliger, kjøpt den 104 mål store Tambartun-eiendommen i Melhus, og har skissert at det kan bli bygd 225 boliger der. Spent fulgte han debatten i utvalg for teknikk og miljø som i dag onsdag skulle avgjøre om Melhus kommune skal stille vilkår for konsesjonen. Rådmannen hadde lagt inn som vilkår at det må tas hensyn til friluftsinteressene. Antonsen eier en rekke eiendommer i Trondheim, og har også kjøpt flere i Melhus.