Lite som minner om sandvolley-bane

Tirsdag ettermiddag var det stormflo, som en følge av ekstremværet Elsa.
Nyheter

Meteorologisk institutt sendte ut rødt farevarsel i forkant av tirsdagens stormflo. Det var ventet ekstremt høy vannstand.