Kjøper av Tambartun-tomta reagerer på krav om å bevare turstier

Brekketrøa Boliger AS har kjøpt den over 100 mål store tomta til "blindeskolen", og møter krav om å ivareta friluftsinteresser.

Eiendommen ligger ved småhusbebyggelsen i Brekktrøa og Gimsmarkvegen.  Foto: Norion Næringsmegling

Nyheter

Onsdag drar utvalg for teknikk og miljø på befaring på Tambartun fordi Brekketrøa Boliger AS har klaget på betingelser knyttet til konsesjon for den 104 mål store tomta.