I 2019 ble det slaktet 97.806 tonn kylling i Norge

Det er hele 9,9 prosent mer enn året før. Det skriver NTB.
Nyheter

Mens produksjonen og salget av rødt kjøtt gikk kraftig ned i 2019, økte slaktingen av fjærkre 9 prosent i fjor. Godt over 90 prosent av produksjonen av fjærkrekjøtt i Norge er kylling, og veksten for kylling har det siste året vært kraftigere enn for fjærkre generelt. I 2019 ble det slaktet 97.806 tonn kylling, altså 9,9 prosent mer enn året før, noe som er ny rekord. Det skriver NTB.