Her er søkerne på de to lederjobbene

Midtre Gauldal søker nye ledere for Singsås oppvekstsenter og helse- og velferdskontoret. Søknadsfristene var 10. februar.

Bodil Brå Alsvik er assisterende kommunedirektør i Midtre Gauldal. Hun jobber blant annet med å ansette nye ledere for Singsås oppvekstsenter og helse- og velferdskontoret.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

I november ble Guri Hovstad konstituert som enhetsleder for Singsås oppvekstsenter for resten av skoleåret 2019/2020. Hovstad har hatt stillingen siden våren 2019, og det letes etter en fast enhetsleder.