Søknadsfristen er 1. mars for å få barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptak til kommunale og private barnehager i Midtre Gauldal kommune er 1. mars 2020.

Her ser vi Støren barnehage.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Fristen gjelder for alle nye søkere og for søknad om endring av tilbud.

Det opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.


Åpen dag i to barnehager på Støren

De to kommunale barnehagene på Støren vil ha åpne dager for nye søkere for høsten 2020.Slik er ventelistene for barnehageplass i Midtre Gauldal

Og ordfører Sivert Moen (Sp) svarer på spørsmål om situasjonen i Singsås barnehage.Ny E6: Usikker fremtid for Støren barneskole og barnehage

- På nåværende tidspunkt ligger ballen hos Nye Veier, sier rådgiver Ola Aune Hage i Midtre Gauldal kommune.