Stenger Åsvegen i flere uker for å sikre mot ras

Veistrekninga er mye benyttet som arbeidsvei, og nå kan det ta flere uker før den er kjørbar igjen.

Åsvegen går her over Kvamsbekken, og denne bekken skal nå sikres. 

Nyheter

Et nedgravd rør som går under Åsvegen skal skiftes ut, og det fører til at Åsvegen i Melhus må stenges på dette punktet. Åsvegen går fra Melhus sentrum og fram Røddevegen, og er en fylkeskommunal vei. Den har stor trafikk mange benytter den for å komme seg til Trondheim.

Mye brukt vei

Stengepunktet er like ved krysset Løvsetvegen/Åsvegen. Mange kjører ned Løvsetvegen og inn på Åsvegen for å komme seg til Trondheim enten det er i forbindelse med jobb, skole eller handel.l

Ifølge meldinga Melhus kommune har fått fra Trøndelag fylkeskommune, blir Åsvegen stengt ved Kvamsbekken fra uke 7 og i tre uker framover. Uke 7 starter på mandag. Fylkeskommunen har bebudet at det kan komme endringer i tidsplanen.

Anbefalt omkjøring er Røddevegen, Brøttemsvegen eller E6. Beboere på Løvset kan for eksempel kjøre ned Løvsetbakkan retning Melhus senrum, og inn på E6 i stedet for å kjøre ned Løvsetvegen for å komme inn på Åsvegen.

Sikringsarbeid

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre sikringsarbeider i området slik Trønderbladet tidligere har skrevet.


Skal sikre Rødde for 15 millioner for å unngå kvikkleireskred

NVE planlegger å starte sikringsarbeid på Rødde i januar.


Gravemaskiner er allerede i sving ved Kvamsbekken. Bildet er tatt i dag søndag. 

 

Årsaken til sikringsarbeidet, er at NVE vil forebygge kvikkleireskred. Ifølge beregninger kan et leirskred få store konsekvenser siden det er en hyppig brukt vei i området, mange boliger, folkehøgskole og gårder der. Sikringsarbeidet vil ifølge NVE koste 15,2 millioner kroner. Melhus skal betale en distriktsandel på 20 prosent, noe som utgjør omtrent tre millioner kroner. Dette er vedtatt av melhuspolitikerne. Politikerne håper at området etter sikringsarbeidet kan ansees som tryggere, og at det dermed kan åpnes for mer bygging i området.

I fjor gikk det et stort ras i Havdalsgrenda i nærheten av Åsvegen, og først i slutten av november fikk alle evakuerte flytte hjem igjen.


Alle har fått flytte hjem etter ras i Melhus

Raset i Havdalsgrenda i Melhus førte til at flere familier måtte evakuere fra hjemmene sine, og nå er det endelig stabilt nok til at alle kan flytte hjem igjen.