Oppkalt etter et husdyr

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette boligområdet i kommunesenteret har fått navn etter et husdyr. Kanskje var husdyr på beite her før det ble bygd ut med bolighus? Beboerne opplevde at området ble delt i to da E6 ble bygd, og den nedre delen av boligområdet har skiftet navn fordi leverandører ikke fant fram til riktig adresse. I bakgrunnen kan en se en kornsilo og mølle.