Søkerstorm til folkehøgskolene

Både Rødde og Trøndertun følger trenden på landsbasis.

Sang og musikk har plass ved begge folkehøgskolene i Melhus. Men Trøndertun har spesialisert seg på dans og musikk, slik bildet viser. Rødde har sitt varemerke i bratt friluftsliv og våt sport, både i Norge og verden forøvrig. Rødde er en kristen folkehøgskole, mens Trøndertun er frilynt.  Foto: Tor Arne Granmo

Nyheter

Satdig flere ungdommer ønsker å gå folkehøgskole, og de søker mye tidligere enn før.