Færre røyker, men flere bruker snus

Trenden fortsatte også i 2019. 14 prosent av befolkningen brukte snus.

Det er flere som snuser enn røyker i Norge, og trenden fortsetter.   Foto: Geir Olsen

Nyheter

Det er den eldre delen av befolkningen som røyker, viser tall fra SSB. I aldersgruppen 65-74 år er 12 prosent dagligrøykere, mens det i aldersgruppen 16-24 er så lite som to prosent som oppgir å røyke daglig.


For snuserne er denne statistikken omvendt. 20 prosent av den yngste aldersgruppen oppgir at de snuser daglig. For de eldste oppgir bare tre posent at de snuser.

Totalt oppgir ni prosent av befolkningen at de røyker daglig, og dette er jevnt fordelt på begge kjønn. 14 prosent opplyser at de snuser daglig, 20 prosent av menn og sju prosent av kvinner.

34 prosent av befolkningen oppgir at de drikke alkohol ukentlig. Av disse er det 39 prosent menn og 28 prosent kvinner. Fem prosent oppgir at de ukentlig drikker misnt seks enheter ved samme anledning. Også her er det menn som dominerer, mend sju prosent.

Fem prosent av befolkningne har brukt cannabis siste tolv måneder, sju prosent menn og tre prosent kvinner.