Disse oppnevnes i Forollhogna nasjonalparkstyre

Miljødirektoratet oppnevner følgende personer til Forollhogna nasjonalparkstyre for perioden 2020 til 2023.

Sivert Moen er blant medlemmene i nasjonalparkstyret.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Fra Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen. Personlig vara: Ane Aunøien Moen.

Fra Holtålen kommune: Arve Hitterdal. Personlig vara: Tove Hegseth.

Fra Røros kommune: Isak V. Busch. Personlig vara: Guri Heggem.

Fra Rennebu kommune: Marit Bjerkås. Personlig vara: Ola Øie.

Fra Os kommune: Runa Finborud. Personlig vara: Arne Horten.

Fra Tolga kommune: Bjørnar Tollan Jordet. Personlig vara: Ingeborg Kirkbakk.

 Fra Tynset kommune: Tone Hagen. Personlig vara: Roar Estensgård.

Fra Innlandet fylkeskommune: Stein Tronsmoen. Personlig vara: Hanne A. Velure.

Fra Trøndelag fylkeskommune: Guri Heggem. Personlig vara: Hanne Feragen.

Dette kommer frem i et brev fra Miljødirektoratet til Forollhogna nasjonalparkstyre, datert 9. januar.

Ansvar for disse områdene

Nasjonalparkstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder: Forollhogna. Budalen. Endalen. Forddalen. Ledalen. Londalen-Øyrvilldalen. Mangilldalen-Busjødalen. Vanggrøftdalen-Kjurrudalen. Øyungen. Gjøntjønnan.

Dette står i vedtektene til nasjonalparkstyret for Forollhogna.


Åpner infopunkt i Budal

Nå har Budal fått sitt eget informasjonsknutepunkt. Det ligger så klart midt i sentrum.Statsstøtte skal skape store verdier i Budal og Forollhogna

Et prosjekt for å løfte turismen og gi mer verdiskapning i Budal og nasjonalparken Forollhogna, har fått nesten 800.000 kroner i støtte.