Det ventes store mengder nedbør - meteorologene har sendt ut farevarsel

Det er meldt gult farevarsel for jordskred flere steder fra i morgen.
Nyheter

Lørdag  kveld kom de første store regnbygene trekkende inn over Trøndelag. Meteorologene melder vest og nordvest stiv og til dels sterk kuling utsatte steder i Trøndelag søndag.

Det ventes mye nedbør fra søndag kveld til mandag kveld, lokalt opp mot 100 millimeter i døgnet. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

"Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stevis høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget", melder NVE.

Det anbefales å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.