Ungdommen reagerer: - Dagens situasjon er uforsvarlig

Midtre Gauldal ungdomsråd har kommet med sin uttalelse til kommunens planer for miljøgata i Soknedal sentrum.

En miljøgate i Soknedal sentrum er under planlegging.  Foto: Kvass

Nyheter

«Fortau fra/til Soknedal bo- og dagsenter. Dagens situasjon er uforsvarlig, der pasienter og andre ferdes over en tungt trafikkert veg uten fortau og spesielt opplyst område.» Det skriver ungdomsrådet når det gjelder temaet «Trafikksikkerhet og kollektivtransport», og de skriver at fortau er et absolutt ønske.