Laveste desember-ledighet i Midtre Gauldal siden 1981

- Dette betyr at mange er i arbeid, og det er bra, sier leder Tove Mette Aufles i Nav Midtre Gauldal.

Tove Mette Aufles er leder i Nav Midtre Gauldal.  Foto: John Lerli, TB

Nyheter

I desember var det 52 helt arbeidsledige i Midtre Gauldal kommune, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken.