Nå vet de hva Litjskjeet betyr

Et nytt boligfelt i Melhus skal få veinavn, og en universitetsansatt forklarer hvilken betydning det foreslåtte veinavnet har.

Distriktssjef Erik Grannes og salgskonsulent Ingrid Blokkum i Block Watne står på tomta til det nye boligfeltet på Ler. Bildet er tatt i fjor høst. 

Nyheter

Block Watne skal bygge boliger i et felt på Ler, og går alt etter planen får boligfeltet 90 boliger til slutt. Onsdag skal utvalg for helse, oppvekst og kultur avgjøre hvilket veinavn som skal brukes. Forslaget er at veinavnet skal bli Litjskjeet, i likhet med navnet på boligfeltet.