Slik kan hyttefeltet Gammelvollia bli endret

Planområdet er i dag bebygd med 26 hytter, hvorav 6 er oppført før plan fra 2009. Grunneierne ønsker fortetting med 17 nye tomter på cirka 1 dekar.

Her ser vi deler av reguleringsplanen, med tilhørende bestemmelser for Gammelvollia hyttefelt.  Foto: Planen er utarbeidet av Allskog

Nyheter

Gammelvollia ligger 9 kilometer fra Enodd og 38 kilometer fra Støren sentrum. Området utgjør cirka 770 dekar.