Planlegger endringer i undergang på Rognes

- Sakens bakgrunn er blant annet fremkommeligheten for Tines melkeprodusent, sier avdelingsleder Marit Kristin Krogstad i Midtre Gauldal kommune.
Nyheter

- Frihøyden på undergangen er 3,57 meter, mens høyden på tankbilen er 3,51 meter, forteller Krogstad på formannskapsmøtet 9. januar.