Oppretter gruppe for ungdomsforeldre i Midtre Gauldal

Dato for oppstart er onsdag 5. februar, og siste samling finner sted onsdag 1. april.

For påmelding kan man kontakte helsesykepleier Solveig Tofte.   Foto: Helsestasjonstjenesten i Midtre Gauldal

Nyheter

Hva slags foreldre ønsker man å være? Når får man til det gode samspillet? Hvordan kan man gjøre mer av det som fungerer? Dette er spørsmål som skal tas opp når Midtre Gauldal kommune oppretter en ny foreldregruppe.

På kommunens nettsider kan man lese at i dette foreldreveiledningsprogrammet legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre.

Skal dele tanker og ideer

Arrangementets målgruppe er blant annet foreldre som er nysgjerrige på hvordan man kan få et enda bedre forhold til sine ungdommer. Det er også et kurs for foreldre som har lyst til å dele tanker og ideer, samt de som er interesserte i hvordan man kan støtte og hjelpe ungdommene til best mulig utvikling.

For påmelding kan man kontakte helsesykepleier Solveig Tofte. Dette opplyses på kommunens nettsider.


Starter samtalegruppe for menn

Vold i parforhold. Sinnemestring. Følelse av håpløshet. Dette er blant temaene det nye tilbudet har rom for.Starter kurs om psykisk helse

Midtre Gauldal kommune inviterer innbyggere til «Kom i gang-kurs» om psykisk helse.
Dette er Midtre Gauldals plan i kampen mot ungdomsfyll

Hovedmålet er en endring av holdninger og sosial aksept knyttet til ungdom og rus i Midtre Gauldal kommune.