Mange ringer om glatte veier

Skiftende vær fører til blankis på veiene, og det gir klager til Vegtrafikksentralen.

Ett av stedene det er glatt, er på fylkesveg 708 som her på Hølonda. 

Nyheter

Vegtrafikksentralen melder at det søndag har kommet mange henvendelser fra Melhus om glatte veier. Både kjøreveier og fortau er dekket med is.

Ifølge Vegtrafikksentralen er strøbiler ute for å gjøre tiltak.