Må spare millioner for å forberede seg på eldrebølgen

- Kvaliteten på dagens tjenester er god, men utfordringene gjør at vi må finne nye løsninger på tjenestene og hvordan vi skal bruke kompetanse og personell på nye måter, sier kommunedirektøren.

- Dette er store, tunge utfordringer, men de skal løses, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord i Midtre Gauldal kommune.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Det er også slik at enheten for helse og omsorg allerede var 13,5 millioner kroner i minus før 2020 startet, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord i Midtre Gauldal kommune. Han forteller at på kort sikt må pleie og omsorg tilpasse dagens drift for å holde vedtatte økonomiske rammer.