Stenger E6 om natta og nå skal det bli fortgang i veibygginga

Natt til onsdag blir E6 mellom Skjerdingstad og Melhus stengt. Nye Veier venter på det siste klarsignalet slik at E6-bygginga kan settes i gang for fullt.

Ved Hofstad næringspark er anleggsarbeidet kommet i gang. I bakgrunnen ser en Søberg. 

Nyheter

- Fra 14.01 klokken 22.00 til 15.01 klokken 06.00 stenges E6 fra Skjerdingstad til Melhus. Omkjøring blir på Melhusvegen. Årsaken til veistengningen er at vi skal sette opp et midlertidig rekkverk for å beskytte trafikanter og arbeidere i anleggsperioden. Vi må stenge veien for å montere dette. Vi beklager de ulemper dette eventuelt må medføre, sier seniorrådgiver kommunikasjon Linn Herredsvela i Nye Veier.

Omkjøringa blir på gamle E6 gjennom Søberg, og Nye Veier mener at det vil gå greit fordi det er lite trafikk om natta. Nye Veier har hatt stenging av E6 også tidligere.

Skiltene står klar ved omkjøringsveien som altså er gamle E6. 

Ny stenging av E6 i Melhus

Sørgående løp på E6 mellom Melhuskrysset og Skjerdingstad stenges natt til tirsdag fordi det skal foretas grunnundersøkelser og legges asfalt.

 

Vil flytte veilinja

Selv om byggestarten ble offisielt feiret for flere måneder siden, har det ikke vært den store anleggsaktiviteten langs denne E6-strekninga. Årsaken er at Nye Veier har ventet på en avklaring av om det er mulig å flytte den vedtatte veilinja på Søberg for å gi mindre støy til bebyggelsen. Fylkesmannen og NVE var lunken til flyttinga fordi den nye veilinja blir nær Gaula som er et vernet vassdrag.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier at kontrakten med COWI og Peab er signert, og at Nye Veier nå venter på at Melhus kommunestyre skal behandle søknaden om endring av reguleringsplanen.


Venter på klarsignal

Nye Veier har måttet vente med full igangsettelse for ny E6 mellom Melhus og Kvål fordi det fortsatt ikke er klart om det kommer innsigelse fra Fylkesmannen.

 

- Signalet er at saken kommer opp i kommunestyret 28. januar. Det foreligger ingen innsigelse fra Fylkesmannen eller NVE. Når saken kommer opp i kommunestyret, er det andregangs behandling og da er høringsrunden over, sier Bjørgård.


Første jafs for unikt E6-prosjekt

Torsdag var det offisiell åpning av veiprosjektet E6 Melhus-Kvål til over en milliard kroner, og tre ordførere var med da det første gravemaskinjafset ble tatt.

 

Nye Veier har villet vente på vedtaket i kommunestyret før den bebudede rundkjøringa på Hofstad blir bygd. Med rundkjøringa vil mye av trafikken gjennom Søberg forsvinne. Foreløpig er det i hovedsak utført anleggsarbeid utenfor Hofstad næringspark og litt i Melhus sentrum. Denne E6-strekninga går fra Melhus sentrum til rett sør for Kvål sentrum, og skal gi firefelts motorvei. Nye Veier har opplyst at prislappen er på litt over en milliard kroner.


E6 avgjør framtida

Fortsatt er det bilen som preger Melhus og Støren, selv etter at E6 ble flyttet.I år blir det mange store byggeprosjekter i Melhus

Melhus kommune skal blant annet bygge ny skole, idrettshall, gangbru over E6 og driftssentral.

Slik blir nye E6 mellom Kvål og Melhus

E6 legges utenfor Kvål sentrum.