Kan bli ti nye tomter i Brudal hyttefelt

Nå legges planen for Brudal hyttefelt ut på høring.

Her ser vi flyfoto av deler av området, med sort merking rundt.  Foto: Kilde: Geovekst

Nyheter

Dette ble vedtatt 9. januar, av utvalget for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune.