Kjørte på elg i Singsås

Elgen løp videre etter viltpåkjørselen.
Nyheter

Torsdag klokka 16.56 fikk politiet melding om en viltpåkjørsel i Singsås.

- En elg ble påkjørt. Det ble ingen skade på passasjer, men bilen fikk noen skader. Ifølge meldinga løp elgen videre. Saken ble sendt videre til viltnemnda, sier stasjonssjef Elisabeth E. Eriksen ved Gauldal politistasjondistrikt/politistasjon sør.

Eriksen opplyser at det ikke står anført i loggen om elgen ble påkjørt på fylkesveg 30 eller et annet sted.