- Gauldal skole- og kultursenter oppstod som et uhell

I år skal 10-årsjubileet til Gauldal skole- og kultursenter (GSK) markeres, og det skal gjøres over en hel uke.

Her ser vi kultursjef Arnfinn Solem i Midtre Gauldal kommune, daglig leder Aina Midthjell Reppe i NiT Midtre Gauldal, kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord i Midtre Gauldal kommune, rektor Randi Nordgaard Hermstad fra Gauldal videregående skole og konstituert rektor Heidi Bakken fra Støren ungdomsskole.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Ideen om GSK var veldig nytenkende og nyskapende. Før GSK kom på plass, så vi etter noe lignende i Norge, men det fantes ikke. Det ble sagt at man kanskje måtte helt til Island for å finne et lignende prosjekt med et slikt samarbeid mellom fylkeskommune og kommune; videregående skole, ungdomsskole og kulturhus. Etter åpningen av GSK i 2010 har folk fra store deler av Norge vært på befaring her, for å se hva slags erfaringer vi har gjort oss, sier kultursjef Arnfinn Solem i Midtre Gauldal kommune.