Endrer konfirmantundervisninga i Melhus

Lederen av Melhus kirkelige fellesråd bebudet på oppklaringsmøtet i Melhus kirke at konfirmantundervisninga vil bli endret.

Helge Bjørn Bæverfjord som her tar ordet, er leder for Melhus menighetsråd og Melhus kirkelige fellesråd. 

Nyheter

Under møtet kirkevergen og Melhus kirkelig fellesråd/Melhus menighetsråd hadde med konfirmanter og konfirmantforeldre, opplyste leder Helge Bjørn Bæverfjord at konfirmantopplegget vil bli forandret.