- Denne høsten har vært litt turbulent

Konfirmantlærer forklarte under et møte for konfirmanter og konfirmantforeldre at hun har sagt unnskyld til konfirmanter men at hun aldri har brukt ordet hun er blitt beskyldt for å bruke.

Kateket og konfirmantlærer Sonja Bruholt fortalte under møtet at det hadde vært en vanskelig høst. 

Nyheter

- Jeg skal være den første til å erkjenne at ting kunne vært håndtert annerledes i høst, sa konfirmantlærer Sonja Bruholt til de mange frammøtte under møtet kirkeverge Kurt Rylandsholm hadde innkalt til torsdag kveld i Melhus kirke.

Mor tok ordet

Årsaken til møtet var et anonymt brev som har kommet til menighetsrådet og fellesrådet der avsenderen mener at konfirmantlæreren har kalt barn født utenfor ekteskap for horunger. Under møtet tok en mor ordet og sa at hun for to år siden hadde sendt e-post om ordbruken, og at responsen ikke hadde vært så stor. Ifølge mora hadde datteren kommet hjem og fortalt at konfirmantlæreren hadde brukt ordet og at tre andre konfirmanter hadde hørt det samme.Kirkeverge Rylandsholm bekreftet at han ikke hadde besvart henvendelsen, men at han nå hadde skjønt at dette var en sak som det burde tas tak i.

Bruholt har overfor Trønderbladet sagt at hun aldri har brukt det uttrykket, og under møtet sa hun at hun er helt 100 prosent sikker på at hun ikke har sagt ordet i det hele tatt etter 2013.

- Jeg oppfatter ingen konfirmanter som slemme, sa Bruholt.


- Jeg har aldri kalt noen for «horunger»

Konfirmantlærer Sonja Bruholt understreker at alle konfirmanter er like mye verdt, og at ingen rangeres etter hvordan foreldrene er.

 

Konfirmantleir

Møtet var for konfirmantforeldre og konfirmanter, og ble åpnet av kirkeverge Kurt Rylandsholm. Etterpå fikk konfirmantlærer Bruholt ordet, og hun forklarte hun anså det anonyme brevet som en reaksjon på at hun og sokneprest Kjell Arne Morland hadde kommet fram til at de ikke kunne dra på konfirmantleir fordi konfirmanter var så urolige. Da de varslet om hvordan de oppfattet oppførselen til enkelte ungdommer, ble noen foreldre ganske sinte.

Konfirmantlærer Sonja Bruholt fortalte om hvordan hun hadde opplevd konfirmantgruppa sist høst. 

 

Konfirmantlærer beskyldt for å ha brukt ordet «horunger»

Kirkevergen i Melhus kaller inn konfirmantene og deres foreldre til et oppklaringsmøte.

 

- Vi kunne skrevet ting på en annen måte, vi kunne ringt til dem det gjaldt, eller noe annet. Men det var nødvendig å sette ned foten, og akkurat det syns vi var bra – for vi gjennomførte leiren, og den gikk bra – så langt vi kan se. Tilbakemeldingene fra konfirmantene var omtrent som de pleier å være: noen har hatt det fantastisk, noen har ikke det, og de fleste sier bare at de har hatt det bra. Men så fikk vi brev.  Jeg har ikke noe problem med å si unnskyld. Bare i høst har jeg sagt unnskyld til iallfall to konfirmanter en til en. Men jeg kan ikke beklage noe jeg ikke har gjort. Jeg har aldri kalt en konfirmant stygge ting basert på foreldrenes samlivsstatus, sa Bruholt.

Bruholt sa at hun ikke har innsikt i hvilken sivilstatus konfirmantforeldre har, og hun benektet at hun skal ha kalt noen for horunger. Samtidig sa hun at hun er lei seg for at hun taklet uroen i gruppene på en dårlig møte, og at hun aldri har ønsket å karakterisere ungdom som håpløs. Videre nevnte hun at hun kan ha brukt ordet horunger når hun har snakket om hvordan barn ble behandlet i gamle dager, og hun understreket at det ikke er barnas skyld at folk som ikke levde det hun kalte A4-livet.

Viste til det åttende budet

En av dem som tok ordet var sokneprest Kjell Arne Morland, og han viste til det åttende bud - du skal ikke tale usant om din neste.

- Om det går rykter om deg på bygda som er usanne, blir det tryngre å dra rundt. Når du hører noe, skal du først spørre deg selv om det er sant og om det kan være en misforståelse. Som nummer to skal du spørre deg om du trenger å fortelle det videre. Den rette instansen i dette tilfellet ville ha vært å gå direkte til Sonja, sa Morland.

Helge Bjørn Bæverfjord, leder i Melhus menighetsråd og leder for kirkelig fellesråd, opplyste under møtet at konfirmantopplegget blir endret ved at konfirmantlæreren får et utvalg å støtte seg på og at det skal lages en lokal plan.


Endrer konfirmantundervisninga i Melhus

Lederen av Melhus kirkelige fellesråd bebudet på oppklaringsmøtet i Melhus kirke at konfirmantundervisninga vil bli endret.Derfor stemmer så få ved kirkevalg

Oppslutninga om årets kirkevalg i Trøndelag var bare 12,7 prosent.