- Jeg har aldri kalt noen for «horunger»

Konfirmantlærer Sonja Bruholt understreker at alle konfirmanter er like mye verdt, og at ingen rangeres etter hvordan foreldrene er.

Sonja Bruholt er konfirmantlærer i Melhus. 

Nyheter

- Jeg har aldri sagt at noen er "horunger", og det er ikke et ord jeg bruker, sier konfirmantlærer Sonja Bruholt.