Hjelpere på rekke og rad

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Langs denne veien finner en flere hjelpere som kan være gode å ha. Fremst er det ambulansestasjon, og så er det brannvesen, feiervesen og kirkekontor. Innerst i veien kan en slå inn på en populær tursti, og turstien går i ytterkant av sentrum på dette tettstedet. Oppe i lia er det flere boligfelt.