Gauldal og Øya videregående skoler er på departementets skryteliste

De to skolene får ekstra mange på yrkesfag til å fullføre skolegangen.
Nyheter

Det er store forskjeller i hvor mye videregående skoler i Trøndelag bidrar til at elevene fullfører, viser ny analyse fra Utdanningsdirektoratet.